Upowszechnianie online

Prezentacja, spotkanie online – studia podyplomowe (Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym)(Project Management in Railway Infrustructural Projects).