Upowszechnianie online

Prezentacja i dyskusja z przedstawicielami organizacji zawodowych z Litwy, Włoch, Belgii, Francji i Grecji.