Monthly Archives: June 2022

Online dissemination

Presentation, online meeting – post-graduate studies (Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym)(Project Management in Railway Infrustructural Projects).